Historie

Historien om et lokalt samlingssted – Ålbæk forsamlinghus

I 1905 blev der i Ålbæk bygget et forsamlingshus, der skulle tjene som et lokalt samlingssted for flere sogne. Her var der i en årrække et livligt foreningsvirke. Allerede 1898 havde man i Ålbæk en idrætsforening, og andre foreninger kom hurtigt til med foredrag, dilettant og meget andet. Gennem mange år blev der i forsamlingshusets årligt afholdt fælleslæsning/dilettant, gymnastikopvisning, høstfest, gåse- og andespil, præmiewhist og juletræsfest. Herudover anvendtes huset af andre foreninger og til private arrangementer.

Ombygning/nybyggeri omfattende lille sal, køkken, lejlighed, kælder m.m. fandt sted i 1958.  I 60erne oplevede huset en tid med pigtrådsorkestre med op til 5-600 mennesker pr. aften. Pigtrådsballerne (Hithouse) satte byen på den anden ende lørdag efter lørdag. Store kendte grupper, bl.a. Peter Belli, Red Squares og The Hitmakers optrådte. Busser med unge mennesker kom helt fra Thisted.  Sidst i 1970’erne blev værtspar-lejligheden inddraget til toiletter og indgang.

I forsamlingshusets lange levetid har det således både bygningsmæssigt, men også organisatorisk undergået adskillige ændringer.  Det startede som et andelsselskab, blev i forbindelse med omfattende renovering omkring årsskiftet 1982/83 (ny ”lille sal” af dobbelt størrelse, ny indgang, nye toiletter, herunder handicaptoilet, ændring af varmesystem, ny kloak, nyt tag på store sal m.v.) ændret til en selvejende institution. En større ombygning/udvidelse af køkkenet fandt sted i 2011. I 2014 omdannedes huset til en forening. Dette skete i forbindelse med planlægning af endnu en omfattende renovering af huset omkring årsskiftet 2015/16 (inddragelse af scenedelen til den store sal og til depot, isolering, opbygning af nye gulve, nyt varmesystem o.m.a.). Hele dette projekt kunne kun lade sig gøre med den store støtte på over ½ mio fra flere fonde, godt samarbejde med lokale håndværkere og lokal opbakning fra frivillige, der brugte ca. 1200 timer på renoveringen.

Forsamlingshuset benyttes i dag (2023) til utallige private sammenkomster og fester, men danner også regelmæssigt ramme for arrangementer for egnens befolkning arrangeret af foreningens bestyrelse.